Kjøleservice

Bedriften leverer og monterer storkjøkken, kjøleanlegg til butikker, samt service på flyttbare kjøledisker.
Med en serviceavtale med oss, hindrer en eller oppdager avvik før feilen oppstår.

Ta kontakt med vår spesialist, Runar Strøm
som kan bistå med informasjon og valg av produkter