Solcelle

Det er viktig å senke terskelen for å kunne levere solcelleanlegg, eller solstrøm som er navnet mange foretrekker i dag.
– Vi har satt sammen fire systemløsninger som treffere 90 % av markedet for solstrøm til eneboliger og hytter.
Løsningene består av solceller, omformer, eventuelt batteri og annet nødvendig utstyr bortsett fra festebeslag.
Solcellenes festemetode er avhengig av takbelegg, og våre partnere har meget gode løsninger for alle vanlige norske taktyper.

Et voksende marked

Solstrøm er nå et modent og reelt marked, fortsetter. Utstyret ligger på en stabil lav pris og ENOVAs støtteordninger dekker en betydelig andel av investeringen. AMS-målere åpner i tillegg for salg av strøm, noe som ytterligere er en motivasjon for investering i solstrøm. Man forventer også en sterk økning i bevissthet rundt solstrøm. Med våre pakkeløsninger og støtte blir det mulig.

Hele Norge kan ha solstrøm

Solcellepakkene egner seg for hele Norge. – Om taket ikke er nordvendt så kan det ha solcellepanel. Som eksempel har vi 2200 soltimer helt sør i Norge og 1800 timer helt nord. Forskjellen er med andre ord ikke så stor. Det mange derimot ikke tenker over, er at beliggenheten avgjør om anlegget gir maksimal effekt om formiddagen, midt på dagen eller ettermiddagen. Et batterianlegg utjevner dette om det er behov.

Ønsker dere mere informasjon om solceller, ta kontakt med vår spesialist, Thor Inge Olsen som kan bistå med informasjon og valg av solceller.